Gjutjärnsgaranti svart/vit

Gjutjärnsgaranti svart/vit
Se bilden i orginalstorlek

Information
Benämning: Gjutjärnsgaranti svart/vit
Beskrivning: Vår garanti omfattar allt som kan hänföras till material- eller tillverkningsfel i gjutjärnet. Skador som åsamkats genom felaktig hantering eller mekanisk skada som uppstått vid användning omfattas inte av garantin. Exempel på sådant är t.ex rost, skadad instekning p.g.a felaktig rengöring mm. Vår gjutjärnsgaranti ofattar inte heller skador på produkten som uppstår under användning i "professionell" miljö som restaurang eller storkök. Detta p.g.a att denna typ av användning kan vara så extrem så att produktens hållfasthet äventyras. Vid tveksamhet kontaktas ert inköpsställe för bedömning av om garanti kan åberopas. Kvitto eller annat daterat inköpsbevis skall alltid kunna visas upp vid åberopande av garanti. Vid garantifrågor till Ronneby Bruk bör foto på skadan bifogas för bedömning av skadeorsak.
Kategori: Logos, garantier mm
Art: 0
EAN: 0

Tillbaka till Logos, garantier mm