2013-01-17 17:07:11

AMBIENTE FRANKFURT 2021

Ronneby Bruk har med hänvisning till det osäkra pandemiläget beslutat att inte deltaga i Ambientemässan 2021. Vi kommer dock att åter ställa ut våra produkter på Ambientemässan 2022, under förutsättning att läget åter stabiliserats.

 

Tillbaka